Нэгдсэн портал cистем

Баннер

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Баннер

Эвлэрүүлэн зуучлалын хууль

Баннер

Хуулийн нэгдсэн сан

Баннер

Иргэдэд зориулсан мэдээлэл

Сургалт, судалгаа

Зөвлөмж

Баннер
Эрхэм хэрэглэгч Та манай сайтыг алдаагүй зөв үзье гэвэл Mozilla Firefox тохиромжтой. Хэрвээ татаж авах бол дээрх зурган дээр дарна уу.

Цаг агаар

Хэрэглэгчийн буланВалютын ханш
Шүүгчийн орон тоо батлах тухай хууль PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2014 оны 6-р сарын 16, Даваа гариг, 08:50

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН

ТОГТООЛ

2013 оны 01сарын 24 өдөр     Дугаар 12 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Шүүгчийн орон тоо батлах тухай

Шүүхийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Шүүх байгуулах тухай хуулийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоог 1 дүгээр хавсралтаар, анхан шатны шүүхийн шүүгчийн орон тоог 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Улсын Их Хурлын дараах тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай:

1/“Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Улсын Их Хурлын 1993 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 45 дугаар тогтоол;

2/”Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Улсын Их Хурлын 1994 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 64 дүгээр тогтоол;

3/“Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Улсын Их Хурлын 1996 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн 44 дүгээр тогтоол;

4/“Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Улсын Их Хурлын 1999 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоол;

5/“Шүүгчийн орон тоо батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2002 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 97 дугаар тогтоол;

6/“Шүүгчийн орон тоо, цалингийн хэмжээ тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 77 дугаар тогтоол;

7/“Шүүгчийн орон тоо тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 2012 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 25 дугаар тогтоол.

3.Энэ тогтоолыг Шүүх байгуулах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД

Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 12 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

 

 

Д/д

Шүүхийн нэр

Шүүгчийн орон тоо

 

Ерөнхий шүүгч

шүүгч

 

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

 

1

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх

1

6

 

2

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх

1

6

 

3

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны

3 дугаар шүүх

1

6

 

4

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх

1

6

 

5

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх

1

6

 

6

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх

1

6

 

7

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх

1

8

 

8

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх

1

8

 

9

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх

1

8

 

10

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх

1

18

 

Нийт

10

78

 

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

 

1

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх

1

6

 

2

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх

1

6

 

3

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх

1

6

 

4

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх

1

6

 

5

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх

1

6

 

6

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх

1

6

 

7

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх

1

8

 

8

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх

1

8

 

9

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх

1

8

 

10

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх

1

18

 

Нийт

10

78

 

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

 

1

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

12

 

Нийт

1

12

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 12 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

 

Д/д

Шүүхийн нэр

Шүүгчийн орон тоо

Ерөнхий шүүгч

шүүгч

ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх

1

38

2

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх

1

38

3

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх

1

6

4

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх

1

6

Нийт

4

88

ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх

1

38

2

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх

1

38

3

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх

1

6

4

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх

1

6

Нийт

4

88

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН            ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Захиргааны хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх

1

3

2

Захиргааны хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх

1

3

3

Захиргааны хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх

1

3

4

Захиргааны хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх

1

3

5

Захиргааны хэргийн анхан шатны 5  дугаар шүүх

1

3

6

Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүх

1

4

7

Захиргааны хэргийн анхан шатны 7 дугаар шүүх

1

3

8

Захиргааны хэргийн анхан шатны 8 дугаар шүүх

1

3

9

Захиргааны хэргийн анхан шатны 9 дүгээр шүүх

1

3

10

Захиргааны хэргийн анхан шатны 10 дугаар шүүх

1

3

11

Захиргааны хэргийн анхан шатны 11 дүгээр шүүх

1

4

12

Захиргааны хэргийн анхан шатны 12 дугаар шүүх

1

3

13

Захиргааны хэргийн анхан шатны 13 дугаар шүүх

1

3

14

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүх

1

3

15

Захиргааны хэргийн анхан шатны 15 дугаар шүүх

1

3

16

Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүх

1

3

17

Захиргааны хэргийн анхан шатны 17 дугаар шүүх

1

3

18

Захиргааны хэргийн анхан шатны 18 дугаар шүүх

1

3

19

Захиргааны хэргийн анхан шатны 19 дүгээр шүүх

1

3

20

Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүх

1

14

Нийт

20

73

СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТОО

1

Сум дундын 1 дүгээр шүүх

1

6

2

Сум дундын 2 дугаар шүүх

1

6

3

Сум дундын 3 дугаар шүүх

1

6

4

Сум дундын 4 дүгээр шүүх

1

6

5

Сум дундын 5 дугаар шүүх

1

6

6

Сум дундын 6 дугаар шүүх

1

6

7

Сум дундын 7 дугаар шүүх

1

11

8

Сум дундын 8 дугаар шүүх

1

6

9

Сум дундын 9 дүгээр шүүх

1

6

10

Сум дундын 10 дугаар шүүх

1

11

11

Сум дундын 11 дүгээр шүүх

1

6

12

Сум дундын 12 дугаар шүүх

1

6

13

Сум дундын 13 дугаар шүүх

1

6

14

Сум дундын 14 дүгээр шүүх

1

11

15

Сум дундын 15 дугаар шүүх

1

6

16

Сум дундын 16 дугаар шүүх

1

6

17

Сум дундын 17 дугаар шүүх

1

6

18

Сум дундын 18 дугаар шүүх

1

6

19

Сум дундын 19 дүгээр шүүх

1

6

20

Сум дундын 20 дугаар шүүх

1

6

21

Сум дундын 21 дүгээр шүүх

1

6

22

Сум дундын 22 дугаар шүүх

1

6

23

Сум дундын 23 дугаар шүүх

1

9

24

Сум дундын 24 дүгээр шүүх

1

6

25

Сум дундын 25 дугаар шүүх

1

6

26

Сум дундын 26 дугаар шүүх

1

6

27

Сум дундын 27 дугаар шүүх

1

12

28

Сум дундын 28 дугаар шүүх

1

6

29

Сум дундын 29 дүгээр шүүх

1

6

Нийт

29

198

 

 


Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2014 оны 6-р сарын 17, Мягмар гариг, 01:25
 

Тунхаг

Зурган дээр дарж үзнэ үү
Текстээр үзэх бол ЭНД
дарна уу.

Цахим сан

Баннер

Шинээр гарсан дүрэм, журмууд

Баннер

Файл шэйр

Баннер

Сонгон шалгаруулалтын зар

Баннер

Санал асуулга

Та Шүүхийн талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?
 

Цаг хугацаа

Манай зочид

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр14
mod_vvisit_counterӨчигдөр120
mod_vvisit_counterЭнэ долоо хоногт375
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн долоо хоногт540
mod_vvisit_counterЭнэ сард3011
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн сард12865
mod_vvisit_counterНийт зочдын тоо673241

Хэн онлайн байна: 6
Таны IP хаяг: 10.3.100.98
,
Now: 2019-01-23 02:36