April 5, 2021

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 14 цагт шүүхийн Тамгын газрын ажилчдын 1 дүгээр улирлын зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөнөөр шүүхийн Тамгын газрын ажилчид,… Read More »ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.