May 30, 2021

АЖИЛТНАА СОНСОХ ӨДРИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Тус  Шүүхийн захиргааны ажилтнуудын салбар хороо болон шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Залуучуудын зөвлөлтэй хамтран 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр “АЖИЛТНАА СОНСОХ ӨДӨР”-ийн ажлыг… Read More »АЖИЛТНАА СОНСОХ ӨДРИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.