September 28, 2022

Ёс зүйн зөвлөлөөс сургалт зохион байгууллаа.

  Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлөөс 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн тамгын газрын албан хаагчдын харилцаа хандлага, ёс зүйн… Read More »Ёс зүйн зөвлөлөөс сургалт зохион байгууллаа.