April 2023

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Тус шүүх нь 2023 оны 04 дүгээр сард шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод мэдээллэх зорилгоор “Шүүхийн мэдээлэл”-ийн  самбарыг шинээр хийж өдөр, шөнийн аль… Read More »ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүхийн Тамгын газраас шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, иргэдийн санаа бодлыг сонсох зорилгоор орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж  байгууллагуудад хийх сургалт, мэдээллийн арга… Read More »СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Шүүхийн Тамгын газраас шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, иргэдийн санаа бодлыг судлах зорилгоор орон нутгийн аж ахуйн нэгж  байгууллагуудад хийх сургалт, мэдээллийн арга хэмжээг… Read More »СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын Эрүү, иргэн, захиргааны  хэргийн анхан шатны шүүхийн бүрэлдэхүүнтэй шүүх хуралд оролцох нэр нь батлагдсан Иргэдийн төлөөлөгч нарт зориулсан сургалтыг 2023… Read More »ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА