June 2023

ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛД ХАЛДАХ, НӨЛӨӨЛӨХИЙГ ОРОЛДСОН АЛИВАА ҮЙЛДЭЛД ШҮҮГЧ НӨЛӨӨЛЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ ХӨТЛӨН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛД ИРҮҮЛНЭ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангахаар зурган мэдээллийг цувралаар бэлтгэн нийтэлдэг. Энэ удаа иргэний шударга шүүхээр шүүлгэх эрх хэрхэн хангагдсан талаар мэдээлэл… Read More »ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛД ХАЛДАХ, НӨЛӨӨЛӨХИЙГ ОРОЛДСОН АЛИВАА ҮЙЛДЭЛД ШҮҮГЧ НӨЛӨӨЛЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ ХӨТЛӨН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛД ИРҮҮЛНЭ

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДАД ТӨРИЙН БА АЛБАНЫ НУУЦЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын 2023 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж тус шүүхийн нууц хамгаалах эрх бүхий албан тушаалтан, шүүгчийн туслах Д.Эрдэнэжаргал 2023… Read More »ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДАД ТӨРИЙН БА АЛБАНЫ НУУЦЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“НЭЭЛТТЭЙ ШҮҮХ” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн… Read More »“НЭЭЛТТЭЙ ШҮҮХ” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА