July 21, 2023

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Тус шүүхийн тамгын газар нь 2023 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 03/1339 тоот албан бичгийн дагуу иргэдийн шүүхэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн дунд үүссэн… Read More »ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА