September 2023

ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар нь Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс санаачилсан “АМАР ТАЙВАН АМЬДРАЛЫГ БИД ХАМТДАА ЦОГЦЛООНО” арга хэмжээний… Read More »ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ТӨГСӨХ АНГИЙН СУРАГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2023 оны 05 дугаар сарын… Read More »ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ТӨГСӨХ АНГИЙН СУРАГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА