May 2024

ШҮҮХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР “МЭДЭЭЛЛИЙН ДЭЛГЭЦ”-ИЙГ АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газар шүүхийн үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй, ил тод хүргэх, мэдээлэх мөн орон нутгийн иргэдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тэдний… Read More »ШҮҮХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР “МЭДЭЭЛЛИЙН ДЭЛГЭЦ”-ИЙГ АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

“ХУУЛЬЧИЙН ПРОБОНО” ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

Говьсүмбэр аймагт “Хуульчийн Пробоно” өдөрлөг 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр  уламжлал болон  зохион байгуулагдлаа. Тус  өдөрлөгт Говьсүмбэр аймаг дахь хуулийн байгууллагуудын нийт 20… Read More »“ХУУЛЬЧИЙН ПРОБОНО” ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО