“ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨР-2020”

“ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨР-2020”

ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говьсүмбэр аймагт Хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх “Хуульчийн Про Боно өдөр-2020” өдөрлөгийг 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр болж өнгөрлөө.

Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар “ШҮҮХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ШҮҮХЭД МЭДҮҮЛЭХ ЭРХ, ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ”-ын талаарх мэдээллийг 70543485 дугаарын нээлттэй утас ажлуулж нийт 20 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаа.

 

Мэдээллийг бэлтгэсэн:

Шүүхийн Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ц.Сайнбат

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *