ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР, ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС ХАМТРАН ГАМШГИЙН ЭСРЭГ ХАМТАРСАН ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газар, Шүүхийн Тамгын газар, Цагдаагийн хэлтэс хамтран Шүүхийн Тамгын газрын байранд гал унтраах тархалтын сургуулилтийг зохион байгууллаа. Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах чадварыг дээшлүүлэх зорилготой дадлага сургуульд Шүүхийн Тамгын газрын 24 шүүгч, ажилтан, албан хаагч оролцож хээрийн түймэр унтраах болон гал унтраагуур ашиглан гал унтраах, анхны тусламж үзүүлэх чадварт сургагдсан. Уг үйл ажиллагаанд Онцгой байдлын газрын 27 алба хаагч хамрагдан гал унтраах, чухал шаардагатай бичиг баримтыг галын аюулаас хамгаалах, албан хаагчдын гал унтраах аврах үйл ажиллагаанд чиглүүлэх үүрэгтэй оролцлоо. Мөн Говьсүмбэр аймаг дахь  Цагдаагийн хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгын бие бүрэлдэхүүн галын аюулын учир шалтгааныг тодруулах, хэргийн газрыг баримтжуулах зэрэг ажиллагааг хийсэн үр дүнтэй сургуулилтыг зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *