ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС КОРОНАВИРУСЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ШУУРХАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАСАН ТУХАЙ ТАЙЛАН

Нэг. Тус шүүхийн Тамгын газраас Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2021 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/86 дугаар “Шуурхай арга хэмжээ авах тухай” албан бичгийн дагуу Коронавирусын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн “Нэгдсэн эмнэлэг”-тэй хамтран шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг “Полимеразын гинжин урвал /PCR/-ын шинжилгээнд 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр хамруулан ажиллаа. Уг шинжилгээнд 4 шүүгч, шүүхийн захиргааны 25 ажилтан хамрагдсан болно. Мөн 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр Сүмбэр сумын “Энх тус дэм” өрхийн эмнэлэгтэй хамтран шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг урьдчилсан шинжилгээнд хамруулсан болно. Энэ нь шүүхийн Тамгын газраас зохион байгуулсан 2 дахь удаагийн зохион байгуулалттай арга хэмжээ боллоо. Хоёр.Тус шүүхийн Тамгын газраас коронавирус /COVID-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх заавар, зөвлөмжийн дагуу ариутгал, халдваргүйжүүлэх ажиллагааг үе шаттай тасралтгүй хэрэгжүүлж байна. Шүүхийн иргэдэд үйлчлэх төвд сууж ажиллаж байгаа шүүгчийн туслах, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн, Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах зэрэг шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг халдвар хамгааллын иж бүрэн хэрэгслээр хангаж халдаргүйтгэлийн  дэглэмийг сахиулах, халдвараас урьдчилан сэргийлж ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *