ГУДАМЖ, ТАЛБАЙД ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Тус шүүхийн Тамгын газар нь өдөр бүр өөрийн эзэмшлийн талбай, нийтийн гудамж, талбайд цэвэрлээ хийж хэвшсэн. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/116 дугаар “Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд цэвэрлэгээ хийх тухай” албан бичгийн дагуу 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр байгууллагын орчин тойрны өнгө үзэмжийг сайжруулах, иргэд, оршин суугч, шүүхийн шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудын ажиллаж, амьдрах эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор өөрийн эзэмшлийн талбайнаас гадагш 50м талбайд цугларсан хог, чулуу, шороог бөөгнүүж, “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГазартай хамтран ажиллаа.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *