ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААГ ОНЛАЙНААР ХЭВИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ЯВУУЛЖ БАЙНА.

 

Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд онлайнаар болон Zoom-ээр оролцсон оролцогчдын судалгаа

 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хойш нийт иргэний 5 шүүх хуралдаан зарлагдаж 21 хэргийн оролцогдчоос 3 иргэний хэргийн 6 оролцогчид онлайнаар болон zoom программаар шүүх хуралдаанд оролцсон байна. Үүнд:

Харин Эрүүгийн 1 хэрэг, зөрчлийн 1 шүүх хуралдаан зарлагдснаас хэргийн оролцогчид бичлэн ирж оролцсон байна.                                     Судалгаа гаргасан:  Д.Урангоо

   

Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс хойш товлон зарласан 4 шүүх хуралдаан, 3 шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийг Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн шүүх, Дорноговь аймаг дахь шүүх, Дорнод аймаг дахь шүүхийн байрнаас онлайнаар болон Zoom апликейшнаар холбон шүүн таслах ажиллагааны хэвийн тасралтгүй ажиллах нөхцлийг ханган ажилласан байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *