ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 14 цагт шүүхийн Тамгын газрын ажилчдын 1 дүгээр улирлын зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Уг зөвлөгөөнөөр шүүхийн Тамгын газрын ажилчид, албан хаагчид дараах чиглэлээр хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Үүнд:

  • Шүүхийн үйл ажиллагаа олон нийтэд ил тод, нээлттэй байх чиглэлээр
  • Мэдээлэл технологиийн чиглэлээр
  • Шүүн таслах ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явуулах үндсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж буй чиглэлээр
  • Хэргийн хөдөлгөөний чиглэлээр
  • Эвлэрүүлэн зуучлалын чиглэлээр
  • Шүүхийн архивын үйл ажиллагааны чиглэлээр

Дээрх чиг үүргийн хүрээнд хийж байгаа ажлын талаар холбогдох ажилтнууд мэдээлэл хийж, цаашид анхаарах асуудлын талаар санал бодлоо солилцлоо.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *