ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХҮҮДЭЭС БИЧИГДСЭН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУДАСНЫ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ