ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУДАД ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

            Тус шүүхийн Тамгын газрын 2021 оны дотоодын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2021 оны 10 дугаар сарын 18ы өдөр Үйлчилгээний хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Билгүүнбаяр  “Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль”-иар  сургалт зохион байгууллаа.

           Уг сургалтад тус шүүхийн захиргааны ажилтнууд хамрагдлаа.