“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ, ХАРИЛЦААНЫ СОЁЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 10:00 цагт Шүүхийн Тамгын газрын дарга Д.Сувдаа “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцааны соёл” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтанд тус Шүүхийн Тамгын газрын үйлчилгээний хэлтсийн ажилтан, албан хаагч нарт хамрагдлаа.

  Мэдээлэл бэлтгэсэн:

                                   Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн          П.Энхбат

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *