ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН “СТАНДАРТТАЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

2021 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулсан “Стандарттай төрийн үйлчилгээ” сэдэвт цахим сургалтанд Шүүхийн тамгын газрын албан хаагчид хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *