БОРЖИГОН ӨВ МУЗЕЙГЭЭС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр Говьсүмбэр аймгийн Боржигон өв музейн бүртгэл мэдээллийн санч Д.Чойдаш Говьсүмбэр аймгийн Шүүхийн Тамгын газрын албан хаагчдад “Угийн бичиг хөтлөх” анхан шатны сургалтыг  зохион байгууллаа.