ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХҮҮДЭЭС БИЧИГДСЭН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУДАСНЫ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *