ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ

Тус шүүхийн Тамгын газар нь иргэд байгууллагад Шүүхийн үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод хүргэх, тэдэнд шүүхийн үйлчилгээг ая тухтай орчинд үзүүлэх,  өнгө үзэмжээ сайжруулах, сэргээж  засварлах ажлыг өөрийн нөөц боломжиндоо тулгуурлан шүүхийн байр болон иргэдэд үйлчлэх төвийн гаднах өнгийг сэргээн  заслаа.

   МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН:

                              МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН:    Д.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ

                                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *