ШҮҮГЧ, ТҮҮНИЙ ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮНИЙ АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДЭД АЮУЛ ЗАНАЛ УЧРАХ НӨХЦӨЛ ҮҮССЭН ҮЕД ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *