ШҮҮГЧ, ШҮҮХИЙН АЖИЛТНУУДЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, шүүхийн Тамгын газрын ажилтнуудыг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн Эмнэлэгийн  “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ”-ийн эрт илрүүллэг, урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд 2023 оны 01 дүгээр сарын 24, 25-ны өдрүүдэд бүрэн хамрууулж ажиллалаа.


МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН:

МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН   Д.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *