ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД “ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүхийн Тамгын газрын дэргэдэх Эцэг эхийн зөвлөлөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр   “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргууд” сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулж, албан хаагчидтай кофетэй ярилцлага явууллаа. Тус ярилцлагаас:

  • Байгууллагын хүүхдийн өрөөг өөрсдийн нөөц бололцоогоор тохижуулах
  • Хүүхдийнх нь төрсөн өдөр болж буй албан хаагчид тухайн өдөр цалинтай чөлөө олгох
  • Байгууллагын албан хаагчдын хүүхдүүдийн нэгдсэн судалгаатай болж, хүүхдүүдийг хооронд нь танилцуулах, хөгжөөнт тэмцээн уралдаан зохион байгуулах зэрэг саналууд гарсаныг цаашид үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжүүлж ажиллахаар боллоо.

ТАЙЛАН БИЧСЭН:

МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН   Р.МӨНХБАТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *