ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СЭТГЭЛЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Шүүхийн Тамгын газрын 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн Сэтгэлзүйч Н.Хандсүрэнг урьж албан хаагчдад “Хувь хүний сэтгэлзүй”-н чиглэлээр дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтаас албан хаагчид өөрийн сэтгэл хөдлөлөө хэрхэн удирдах, илэрхийлэх, нээлттэй байх зэрэг ойлголт, мэдээллийг авлаа.

ТАЙЛАН БИЧСЭН:

                     МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ  МЭРГЭЖИЛТЭН         Р.МӨНХБАТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *