МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНООС ЖИЛ БҮРИЙН 05 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДДАГ “ХУУЛЬЧИЙН ПРОБОНО” ӨДӨРЛӨГТ ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР ОРОЛЦЛОО

Тус өдөрлөгийн үеэр Шүүхийн тамгын газрын Зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Эрдэнэжаргал, Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Шүүгчийн туслах П.Рэнцэндорж, Эвлэрүүлэн зуучлагч Ц.Батдорж,  Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Р.Мөнхбат нар иргэдэд шүүхийн үйлчилгээний талаар үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, мэдээлэл, эрх зүйн тусламж, үйлчилгээ хүргэн, гарын авлага тарааж ажиллаа.

МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН:

                           МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН                     Р.МӨНХБАТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *