ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Тус шүүх нь 2023 оны 04 дүгээр сард шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод мэдээллэх зорилгоор “Шүүхийн мэдээлэл”-ийн  самбарыг шинээр хийж өдөр, шөнийн аль ч  тохиолдолд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага шүүхийн цахим хаяг, фэйж хуудас, шүүхийн шийдвэрийн цахим сан, шүүх хуралдааны явцыг мэдээлэх цахим систем, (АТГ)  болон бусад гомдол санал, мэдээ мэдээлэл хүлээн авах утас, мөн шүүхийн холбогдох ажилтнуудтай “CALL  CENTER” үйлчилгээнд холбогдсоноор шүүхийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг авах боломжтой гэрэлт самбарыг хийж шүүхийн гадна талд байршуулж ажиллаж  байна.

Мэдээлэл бэлтгэсэн:   Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн   Р.Мөнхбат

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *