ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Тус шүүхийн тамгын газар нь 2023 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 03/1339 тоот албан бичгийн дагуу иргэдийн шүүхэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн дунд үүссэн төөрөгдлийг арилгах, авлигын эсрэг үйл ажиллагааг дэмжих, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн ач холбогдолтой монголын шүүгчдийн холбооноос ирүүлсэн хүсэлт, цахим сурталчилгааны материалыг /7 постер/ шүүхийн иргэдэд үйлчлэх төв, нээлттэй шүүх дэлгэц, шүүхийн цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *