ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар нь Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс санаачилсан “АМАР ТАЙВАН АМЬДРАЛЫГ БИД ХАМТДАА ЦОГЦЛООНО” арга хэмжээний хүрээнд 2023 оны 09 дүгээр сарын 20, 21-ний өдрүүдэд Шивээговь, Баянтал сумдад ажиллалаа.

Арга хэмжээний үеэр 2023 оны 09 сарын байдлаар тухайн орон нутагт үйлдэгдсэн эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэг, мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийн шийдвэрлэлт болон шүүхийн “Иргэдэд үйлчлэх төв”-ийн үйл  ажиллагааны талаар  мэдээлэл өгч,  гарын авлага тараан, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч ажиллалаа.

 

 

 

 

МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН:

МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН                               Р.МӨНХБАТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *