МОД ТАРИХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦЛОО

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхийн санаачилгаар уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтийн эсрэг зохион байгуулж буй “Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын хамт олон Сум дундын ойн ангийн мод үржүүлгийн газарт 40 ширхэг хайлаас мод тарьж, усалгаа хийж ажиллалаа.

МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН: МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН Р.МӨНХБАТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *