АЛБАН ХААГЧИД МОД ТАРЬЛАА

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн хүрээнд  2024 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын хамт олон Сүмбэр сумын “Говьсүмбэр-30” цэцэрлэгт хүрээлэнд нийт 120 ширхэг хайлаас тарьж, усалгаа хийн, ойр орчмын хогийг цэвэрлэлээ.

Мэдээлэл бэлтгэсэн: Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Р.Мөнхбат

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *