Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн мэдээ

Тус шүүх нь 2019 оны 12  дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ны байдлаар Иргэний 15 хэрэг хүлээн авч 12 хэрэг хянан шийдвэрлэж үлдэгдэл 3 хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байна. Эрүүгийн 22 хэрэг хүлээн авч 16 хэрэг хянан шийдвэрлэж 6 хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байна. Мөн зөрчлийн 3 хэрэг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагтай холбоотой 1 хэрэг, шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаар ирүүлсэн 1 хэрэг тус тус хянан шийдвэрлэсэн байна.

Иргэний хэрэг

  • АШШШ-р хэвээр
  • АШШШ-р өөрчлөлт
  • АШШШ-р хүчингүй

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжинд 910.229 төгрөгийг төвлөрүүлсэн

 

Эрүүгийн 15 хэрэг хянан шийдвэрлсэнээс 1 шүүх хурал хойшилсон.

Шалтгаан нь: Шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийн шүүх хурал давхацсан

Иргэний 12 хэрэг хянан шийдвэрлэснээс 2 шүүх хурал хойшилсон.

Шалтгаан нь: 1. Хариуцагч өвчтэй

  1. Хариуцагч, болон хариуцагчийн өмгөөлөгч нар өвчтэй

АШШШ-р хэвээр 2 хэрэг – 33%,

АШШШ-р хүчингүй 1 хэрэг – 67%

33%

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ

Тайлан гаргасан: Шүүгчийн туслах                     Д. Урангоо