ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНД ШИЙДВЭРЛЭСЭН

ХЭРГИЙН ТОЙМ,ТАЙЛАН

Говьсүмбэр аймаг
дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь
2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар нийт 80 хүнд холбогдох 70 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан төрөл, хүн тоогоор нь ангилбал:

2020 онд нийт гэмт хэрэгт холбогдсон  иргэдийн талаарх судалгаа:

Насны, хүйсийн байдлаар нь

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд нийт 84 шүүх хуралдаан товлогдож үүнээс 14 хэрэгт 14 шүүх хуралдаан хойшилсон байна.


2020 онд нийт 103 хүнд холбогдох 110 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.