ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД
ШИЙДВЭРЛЭСЭН
ХЭРГИЙН ТОЙМ,ТАЙЛАН

 

 

  

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ,ТАЙЛАН


Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2021 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар нийт 57 хүнд холбогдох 53 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна. 


ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ,ТАЙЛАН

                                                              Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг Эрүүгийн
                                                 хуулийн тусгай ангид заасан төрөл, хүн тоогоор нь ангилбал:     2021 оны 1 дүгээр улиралд нийт гэмт хэрэгт холбогдсон  иргэдийн талаарх судалгаа:                                Насны, хүйсийн байдлаар нь :