МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН: 

ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ Б.ЧАНЦАЛДУЛАМ

 

 

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД
ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ,ТАЙЛАН

Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2021 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар нийт 57 хүнд холбогдох 53 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН
АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД
ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ,ТАЙЛАН

                                                              Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг Эрүүгийн
                                                 хуулийн тусгай ангид заасан төрөл, хүн тоогоор нь ангилбал: