Шүүх хуралдааны тов, тойм

Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн

Нарийн бичгийн дарга

Прокурор

Шүүгдэгч,  Өмгөөлөгч

Хохирогч, Өмгөөлөгч, Иргэний нэхэмжлэгч

Холбогдсон хэрэг

Шүүх хуралдаан болох огноо

Тойм