Batzul Erdenebileg

ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛД ХАЛДАХ, НӨЛӨӨЛӨХИЙГ ОРОЛДСОН АЛИВАА ҮЙЛДЭЛД ШҮҮГЧ НӨЛӨӨЛЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ ХӨТЛӨН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛД ИРҮҮЛНЭ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангахаар зурган мэдээллийг цувралаар бэлтгэн нийтэлдэг. Энэ удаа иргэний шударга шүүхээр шүүлгэх эрх хэрхэн хангагдсан талаар мэдээлэл… Read More »ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛД ХАЛДАХ, НӨЛӨӨЛӨХИЙГ ОРОЛДСОН АЛИВАА ҮЙЛДЭЛД ШҮҮГЧ НӨЛӨӨЛЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ ХӨТЛӨН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛД ИРҮҮЛНЭ

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДАД ТӨРИЙН БА АЛБАНЫ НУУЦЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын 2023 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж тус шүүхийн нууц хамгаалах эрх бүхий албан тушаалтан, шүүгчийн туслах Д.Эрдэнэжаргал 2023… Read More »ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДАД ТӨРИЙН БА АЛБАНЫ НУУЦЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“НЭЭЛТТЭЙ ШҮҮХ” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн… Read More »“НЭЭЛТТЭЙ ШҮҮХ” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СЭТГЭЛЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Шүүхийн Тамгын газрын 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн Сэтгэлзүйч Н.Хандсүрэнг урьж албан хаагчдад… Read More »ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СЭТГЭЛЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНООС ЖИЛ БҮРИЙН 05 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДДАГ “ХУУЛЬЧИЙН ПРОБОНО” ӨДӨРЛӨГТ ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР ОРОЛЦЛОО

Тус өдөрлөгийн үеэр Шүүхийн тамгын газрын Зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Эрдэнэжаргал, Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Шүүгчийн туслах П.Рэнцэндорж, Эвлэрүүлэн зуучлагч Ц.Батдорж,  Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн… Read More »МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНООС ЖИЛ БҮРИЙН 05 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДДАГ “ХУУЛЬЧИЙН ПРОБОНО” ӨДӨРЛӨГТ ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР ОРОЛЦЛОО

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД “ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүхийн Тамгын газрын дэргэдэх Эцэг эхийн зөвлөлөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр   “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргууд” сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулж, албан хаагчидтай… Read More »ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД “ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Тус шүүх нь 2023 оны 04 дүгээр сард шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод мэдээллэх зорилгоор “Шүүхийн мэдээлэл”-ийн  самбарыг шинээр хийж өдөр, шөнийн аль… Read More »ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүхийн Тамгын газраас шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, иргэдийн санаа бодлыг сонсох зорилгоор орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж  байгууллагуудад хийх сургалт, мэдээллийн арга… Read More »СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Шүүхийн Тамгын газраас шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, иргэдийн санаа бодлыг судлах зорилгоор орон нутгийн аж ахуйн нэгж  байгууллагуудад хийх сургалт, мэдээллийн арга хэмжээг… Read More »СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА