ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2019 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хооронд нийт 186 иргэний
хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг маргааны төрлөөр нь авч үзвэл: