АЛБАН ХААГЧИД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсээс “Төрийн цахим үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлан таниулах уулзалт сургалт“-д Говьсүмбэр аймгийн Шүүхийн Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчид хамрагдлаа.

Сургалтаар: Төрийн цахим үйлчилгээний “Хурдан” цэгийн үйл ажиллагаа, үзүүлж буй үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, төрийн цахим үйлчилгээний нийтлэг системүүд болон тоон гарын үсгийн хэрэглээний талаар мэдээлэлтэй боллоо.

Цаг үеэ олсон, үр дүнтэй сургалтыг зохион байгуулсан Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсийн хамт олондоо баярлалаа.

МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН:

МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН Р.МӨНХБАТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *