Ёс зүйн зөвлөлөөс сургалт зохион байгууллаа.

 

Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлөөс 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн тамгын газрын албан хаагчдын харилцаа хандлага, ёс зүйн төлөвшлийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр “КОФЕ КОНФЕРЕНЦИ” зохион байгууллаа.

Тус арга хэмжээнй үеэр албан хаагчдад “Харах өнцөгөө өөрчил” сэдэвт цуврал подкастаас “Хойшлуулах зуршлаасаа хэрхэн салах вэ” гэсэн сэтгэлзүйчийн ярилцлагыг сонсгож, албан хаагчдын дунд чөлөөт ярилцлага өрнүүлж санаа бодлоо хуваалцав.

 

            ЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН:

                 МЭДЭЭЛЭЛ  ЛАВЛАГААНЫ  МЭРГЭЖИЛТЭН       /Д.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *