ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР, ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газраас 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 16 цагт аймгийн Цагдаагийн хэлтэстэй хамтарсан зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Хамтарсан зөвлөгөөнд тус шүүхийн Тамгын газрын дарга Д.Сувдаа, Зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Билгүүнбаяр, Цагдаагийн хэлтсийн нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн чиглэлийн ахлах байцаагч цагдаагийн дэд хурандаа Л.Лхагвагарам, Цагдаагийн хэлтсийн нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцагч цагдаагийн хошууч Э.Батхуяг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн харуулын цагдаа нар оролцож “ Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийн хүрээнд шүүхийн Тамгын газраас  хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, Эрэн сурвалжлах, албадан ирүүлэх ажиллагааны явцын мэдээлэл, шүүхийн байранд иргэд, хэргийн оролцогчийг нэвтрүүлэх хөдөлгөөнд хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаарх тайлан, Цагдаагийн алба хаагчийн үүрэг гүйцэтгэх үеийн ажлыг шалгасан илтгэх хуудсын тайлан, шүүх хуралдааны дэг журам сахиулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг танилцуулж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар тодорхойлж харилцан санал солилцлоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *